Piła - Urząd Miasta Piły

poniedziałek

15 lipca 2019


imieniny obchodzi:
Henryk, Włodzimierz, Brunon
Youtube
  
  
  


  
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
 
 
Organizacje pozarządowe - 2013r.
A A A

Zarządzenie 946(327)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2014 r. i przyznania dotacji

27.12.2013 r.


Zarządzenie Nr 945(326)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. i przyznania dotacji

27.12.2013 r.


Projekt wsparcia organizacji pozarządowych „Działamy Razem 3”

Rozpoczęła się rekrutacja do III edycji „Działamy Razem 3” - projektu wsparcia organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności Gospodarczej z Wielkopolski.

W ramach projektu oferowane są bezpłatnie:

- szkolenia,
- doradztwo i usługi prawne, finansowe i marketingowe,
- promocja w prasie i internecie,
- coaching - indywidualne wsparcie organizacji,
- organizacja i udział w Targach Organizacji Pozarządowych.

Organizacje zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o kontakt telefoniczny, mailowy. Strona projektu http://www.dzialamyrazem.pl/rekrutacja/

16.12.2013 r.


Zarządzenie Nr 927(308)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 grudnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła w 2014 roku w dziedzinie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

10.12.2013 r.


Zarządzenie Nr 928(309)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji opiniującej oferty na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej  w  2014 roku oraz ustalenia regulaminu jej pracy

10.12.2013 r.


Zarządzenie Nr 922(303)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 02 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Miasta Piły z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności w 2014 roku oraz ustalenia regulaminu jej pracy

4.12.2013 r.


„Coaching jako narzędzie pracy w trzecim sektorze” - szkolenie dla organizacji pozarządowych

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza wielkopolskie organizacje na szkolenie „Coaching jako narzędzie pracy w trzecim sektorze”.

Kiedy? 9 grudnia (poniedziałek), godz. 10.00 – 16.00

Gdzie? Centrum Bukowska (ul. Bukowska 27/29, lokal udostępniony przez M.Poznań, róg Bukowskiej i Wawrzyniaka)

Podczas szkolenia z elementami warsztatu uczestnicy poznają bliżej ideę coachingu i sposoby jego wykorzystania do pracy z zespołem, wolontariuszami i samym sobą.
Uczestnicy dowiedzą się:
- czym jest gotowość do zmiany,
- jak wyznaczać sobie jasne cele,
- na czym polega indywidualna forma rozwoju osobistego (coaching indywidualny)
- na czym polega zbiorowa forma rozwoju (coaching zespołowy i grupowy)
- jak wzmocnienie lidera przekłada się na wzmocnienie jego organizacji, a co za tym idzie na realizację misji organizacji i w efekcie pozytywnej zmiany społecznej.

Podczas warsztatu odbędą się także 2 godziny coachingu grupowego, w trakcie którego pokazane zostaną narzędzia przydatne w NGO.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy do 6 grudnia wypełnić formularz on-line znajdujący się na stronie http://www.wrk.org.pl/coaching-jako-narzedzie-pracy-w-trzecim-sektorze/
Szkolenie poprowadzi Inga Bielińska – coach ACC ICF, trener, wykładowca.
Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Centrum Bukowska- Czas na zmianę!” dofinansowanego ze środków „Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Projekt jest partnerską inicjatywą WRK ZOP i WIFOON.
Osobom spoza Poznania zostaną zwrócone koszty podróży do 50 zł.

4.12.2013 r.


Zarządzenie Nr 919(300)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Miasta Piły w 2013 r.

29.11.2013 r.


Informacja z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok. (pdf)

27.11.2013 r.


Zarządzenie Nr 910(291)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia  26 listopada 2013 roku
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Miasta Piły w 2013 r.

27.11.2013


Zarządzenie Nr 909(290)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada2013 roku
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Miasta Piły w 2013 r. z zakresu pomocy społecznej

27.11.2013


Zarządzenie Nr 908(289)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Miasta Piły z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2014 roku oraz ustalenia regulaminu jej pracy

27.11.2013 r.


Zarządzenie Nr 907(288)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku oraz ustalenia regulaminu jej pracy

27.11.2013 r.


 Zarządzenie Nr 906(287)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności w 2014 roku

27.11.2013


Zarządzenie Nr 903(284)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 listopada 2013 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku  

19.11.2013 r.


Zarządzenie Nr 902(283)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia18 listopada 2013 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2014 roku

19.11.2013 r.


Zarządzenie Nr 900(281)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia  18 listopada 2013 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w  2013 r.

 19.11.2013 r.


OGŁOSZENIE

 Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 05 listopada 2013 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Towarzystwa Piłkarskiego Polonia Piła na zadanie publiczne pt: „Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Piły”, polegające na zorganizowaniu turnieju piłkarskiego juniorów. Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania: 8 000 zł.

13.11.2013 r.


OGŁOSZENIE

 Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 26 września 2013 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego na zadanie publiczne pt: „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Piły o niskim statusie materialnym

- pełna treść ogłoszenia
- oferta

 12.11.2013 r.


OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 29 października 2013 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich na zadanie publiczne pt: „Rowerem po Dolinie Noteci ”,

polegającego na przygotowaniu schematu rozbudowy systemu komunikacyjnego poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących ścieżek rowerowych na terenie gminy Piła i okolic.
Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania: 10 000 zł.

 8.11.2013 r.


OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 6 listopada 2013 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tarcza” w Pile na realizację zadania publicznego, jak poniżej:
rodzaj zadania – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
nazwa zadania – Organizacja zawodów sportowych – turnieje strzeleckie dla dzieci
i młodzieży - realizacja zadania nastąpi w okresie od 19.11.2013 r. do 17.12.2013 r.
Wnioskowana kwota dotacji: 1.600 zł

 7.11.2013 r.


Zarządzenie Nr 883(264)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 października 2013 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Miasta Piły w 2013 r.

 24.10.2013r.


Zarządzenie Nr 882(263)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 października  2013 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w  2013 r.

22.10.2013r.


Zarządzenie Nr 876(257)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 października 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Piły

16.10.2013 r.


OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 9 października 2013 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkoła Mistrzostwa Sportowego  „JOKER” Piła na realizację zadania publicznego, jak poniżej:
rodzaj zadania – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
nazwa zadania – Wzmacnianie właściwych zachowań i postaw wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe (kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego)  - realizacja zadania nastąpi w okresie od 21.10.2013 r. do 31.12.2013 r.
Wnioskowana kwota dotacji: 10.000 zł

 


OGŁOSZENIE

 Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 01 października 2013 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Stowarzyszenia Pilski Klub Amazonek na zadanie publiczne pt: „Żyj aktywnie”, polegającego na utrzymywaniu sprawności fizycznej kobiet po przebytej chorobie nowotworowej poprzez gimnastykę, ćwiczenia na basenie oraz masaże. Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania: 4 670 zł.


9.10.2013r.


Zarządzenie 862(243)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 07 październik 2013 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w 2013r. pt.: „Zdążyć przed cukrzycą ”  

7.10.2013r.


Zarządzenie Nr 857 (238)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia  30 września 2013 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w  2013 r.

03.10.2013 r.


Zarządzenie Nr 858(239)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 października 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

3.10.2013 r.


Fundacja Batorego – Operator Programu „Obywatele dla Demokracji” prowadzi nabór wniosków na projekty.

W ramach programu o dofinansowanie mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, samodzielnie lub w partnerstwie z innymi podmiotami: z Polski, z 14 innych krajów, w których działają Fundusze EOG, z Państw Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego graniczących z Polską (Białoruś, Ukraina, Rosja) lub w partnerstwie z organizacjami międzyrządowymi.
Dotacje można uzyskać na: projekty tematyczne, projekty systemowe oraz na współpracę dwustronną.
W ramach projektów tematycznych (dotacje w wys. od 50 tys. do 350 tys. złotych) wspierane będą działania mające na celu:
- angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne – Partycypacja obywatelska
­- sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych – Kontrola obywatelska
­- zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji – Zwalczanie dyskryminacji
­- zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego – Wykluczenia społeczne
- ­kształtowanie postaw obywatelskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży – Dzieci i młodzież 

Wnioski na projekty tematyczne przyjmowane są w terminach: od 1 września do 15 października 2013, od 1 marca do 15 kwietnia 2014 oraz od 1 września do 15 października 2014.
Wnioski na projekty systemowe składać można od 16 października do 15 listopada 2013. Wnioski na rozszerzenie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej przyjmowane są na bieżąco, począwszy od 1 września 2013 do 1 grudnia 2015 (przygotowanie projektów partnerskich)  oraz od 3 lutego 2014 do 1 grudnia 2015.

Więcej informacji o programie, w tym szczegółowe wytyczne dotyczące zasad składania wniosków na stronie:
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/obywatele_dla_demokracji
http://www.ngofund.org.pl/

30.09.2013


OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 16 września 2013 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą w Pile na zadanie publiczne pt:

„Zdążyć przed cukrzycą”,

polegające na przeprowadzeniu bezpłatnych badań poziomu cukru we krwi, hemoglobiny glikowanej, ciśnienia tętniczego i zawartości tkanki tłuszczowej.
Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania: 2 135,00 zł.

26.09.2013r.


Zarządzenie Nr 849(230)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zasad, trybu oraz wysokości przyznawania nagród dla osób fizycznych i prawnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

25.09.2013 r.


Zarządzenie 848(229)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia warunków, trybu, rodzajów i wysokości nagród pieniężnych dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej.

25.09.2013 r.


Zarządzenie  846(227)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w 2013r.

 25.09.2013r.


Zarządzenie 843 (224) 13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 września 2013 roku
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w 2013 roku.


16.09.2013r.     


OGŁOSZENIE

 Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 04 września 2013 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Pile na zadanie publiczne pt.:  „Organizacja Gminnego Konkursu „Barwy Wolontariatu” oraz Gali Wolontariatu”, polegające na promocji pracy wolontariuszy Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy, będące formą podziękowania i przedstawienia jej społeczeństwu.
Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania: 2 000,00 zł.

                                                                                                                                                                                          10.09.2013 r.


Zarządzenie Nr 832(213)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia  2 września 2013 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w  2013 r.

                                                                                                                                                                                                      03.09.2013 r.


Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 27 sierpnia 2013 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Towarzystwa Miłośników Miasta Piły na realizację zadania publicznego, jak poniżej:

rodzaj zadania – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
nazwa zadania – Opracowanie i realizacja przedsięwzięć regionalnych w ramach propagowania historii miasta Piły poprzez pozyskanie materiałów  w formie zdjęć i relacji pisemnych, dotyczących historii okresu międzywojennego Piły z Heimatstube
w Cuxhaven i ich udostępnienie w formie serwisu internetowego  - realizacja zadania nastąpi w okresie od 16.09.2013 r. do 14.12.2013 r.

                                                                                                                                                                                              28.08.2013r.


 Zarządzenie Nr 828(209)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia warunków, trybu, rodzajów i wysokości nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej.

26.08.2013 r.


Zarządzenie Nr 827(208)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zasad, trybu oraz wysokości przyznawania nagród dla osób fizycznych i prawnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

26.08.2013 r.


Zarządzenie 825(206)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w 2013r. 

26.08.2013r.


OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 02 czerwca 2013 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Akcji Humanitarnej „Życie” na zadanie publiczne pt: „Dni nowej szansy ze streetworkingiem”,

polegającego na zwiększeniu oferty udzielania pomocy o charakterze interwencyjnym osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu (bezdomnym i zagrożonym bezdomnością)
Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania: 10 000 zł.

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta Akcji Humanitarnej „Życie” została zamieszczona na okres 7 dni:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły;
2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piły;
3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły pod adresem www.pila.pl w panelu dla organizacji pozarządowych.

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać  na adres:
Urząd Miasta Piły, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego,Plac Staszica 10, 64-920 Piła w terminie do  13.08.2013 r.

Oferta streetworking 

7.08.2013 r.


OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 1 sierpnia 2013 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Klubu Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile na realizację zadania publicznego, jak poniżej:
rodzaj zadania – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
nazwa zadania - Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym w okresie od 9.09.2013 r. do 15.12.2013 r.
- polegającego na organizacji  turnieju dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdów na zawody sportowe.
Wnioskowana kwota dotacji: 6.730,40 zł
Na podstawie art.19 a ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta Klubu Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile została zamieszczona na okres 7 dni:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły
2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piły
3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły po adresem www.pila.pl w panelu dla organizacji pozarządowych
Uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać na adres:
Urząd Miasta Piły , Wydział Oświaty, Kultury i Sportu , Pl. Staszica 10 , 64-920 Piła
w terminie do 16.08.2013 r.

6.08.2013 r.


OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 26 lipca 2013 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Stowarzyszenia DOGonić Radość z Piły na realizację zadania publicznego: „Nawet dziecko wie, że sprząta się po psie”. Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania – 8.000 zł brutto.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oferta Stowarzyszenia DOGonić Radość w Pile została zamieszczona na okres 7 dni:

    na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piły,
    na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły w panelu dla Organizacji Pozarządowych,
    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły, Pl. St. Staszica 10, 64-920 Piła, w terminie do dnia 9 sierpnia 2013 roku.

Oferta

2.08.2013r. 


Konkurs ofert w obszarze społeczeństwa obywatelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2013. Do udziału w konkursie zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konkursu jest zorganizowanie imprezy tematycznej o charakterze ponadregionalnym lub regionalnym, wpisującej się w coroczne Dni Kultury Solidarności.

Zadanie może być realizowane poprzez:
- organizację wydarzenia m.in.: konferencji, seminarium, szkolenia, warsztatów, debaty programowej, panelu ekspertów, wydarzenia artystycznego;
- organizację wydarzenia w innowacyjny sposób podchodzącego do zagadnienia tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, nawiązującego do doświadczeń Wielkopolski w tym obszarze;
- organizację innych działań opiniotwórczych lub edukacyjnych wykorzystujących nośniki elektroniczne (np.: filmy, Internet), prowadzących do debaty publicznej, akcji społecznej, akcji promocyjno-informacyjnej, wystawy.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 sierpnia 2013 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu tutaj.

Bezpłatne wsparcie organizacjom pozarządowym zainteresowanym udziałem w konkursie zapewnia Sieć Centrów Informacyjno-Doradczych (http://www.pisop.org.pl/cid), obejmująca całe województwo Wielkopolskie. Specjaliści wyjaśnią skomplikowane procedury oraz pomogą przygotować profesjonalny wniosek, tak by zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania.
Kontakt mailowy z doradcami z powiatów pilskiego i złotowskiego - e-mail: cid.zlotow@gmail.com

1.08.2013 r.


Wstępny katalog zadań własnych miasta Piły, które planuje się zlecić do realizacji w 2014 roku organizacjom pozarządowym oraz podmiotom mienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – informacja dla organizacji pozarządowych i uprawnionych podmiotów

W związku z przystąpieniem do opracowania programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok, na podstawie materiałów planistycznych z wydziałów Urzędu Miasta Piły oraz miejskich jednostek organizacyjnych, został przygotowany wstępny katalog zadań publicznych, które planuje się zlecić do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty mogą zgłaszać do 8 sierpnia br. propozycje zadań publicznych do realizacji w 2014 roku, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. Zgłoszenie w formie pisemnej oraz elektronicznej należy kierować do Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Piły, pl. Staszica 10, 64-920 Piła, adres poczty elektronicznej: wpir@um.pila.pl.

10.07.2013 r.


Zarządzenie Nr 793(174)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 01 lipca 2013 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w 2013 roku z zakresu przeprowadzenia kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku

1.07.2013r.


   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
OTWARTY KONKURS FUNDUSZU MAŁYCH GRANTÓW
W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014
DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL14
„PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE I PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ”

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako Operator Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór wniosków dla Funduszu Małych Grantów w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na kwotę 600 000 EUR, tj. 2 502 360 PLN

Fundusz Małych Grantów przeznaczony jest na dofinansowanie projektów, których głównym celem jest:
1) zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie lub
2) zmniejszenie zjawiska przemocy ze względu na płeć.
Wnioskodawca we wniosku aplikacyjnym wskazuje jeden z dwóch powyższych celów.

O dofinansowanie ze środków Funduszu Małych Grantów mogą ubiegać się:
a) jednostki samorządu terytorialnego;
b) organizacje pozarządowe (NGOs) w rozumieniu art. 1.5, ust.1, lit. (m) Regulacji, działające na zasadach non-profit tj., których działalność nie jest skierowana na osiągnięcie zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003 r., zarejestrowane na terenie Polski i działające przynajmniej 12 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru wniosków.

Na wsparcie projektów w ramach Funduszu Małych Grantów zostanie przeznaczona kwota 600 000 EUR, tj. 2 502 360 PLN. Środki udostępnione w naborze pochodzą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Maksymalny poziom dofinansowania projektu nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych. Minimalna kwota dofinansowania w ramach Funduszu Małych Grantów to 5 000 EUR, tj. 20 853 PLN, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 50 000 EUR, tj. 208 530 PLN.

Nabór projektów w ramach Funduszu Małych Grantów odbywa się w okresie od 28 czerwca 2013 r. do 16 września 2013 r. do godz. 16:00.

Pobierz treść ogłoszenia (pdf)

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/

01.07.2013 r.


Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 12 czerwca 2013 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Aeroklubu Ziemi Pilskiej na zadanie publiczne pt: „Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku”,

polegającego na zorganizowaniu szkolenia teoretycznego i szkolenia praktycznego z zakresu lotów dla młodzieży w wieku od 15 lat do 22 lat z Piły i okolic.
Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania: 5 000 zł.

 20.06.2013r.


Projekt badawczy - współpraca NGO z Biznesem - prośba o wypełnienie ankiety

Na prośbę Uniwersytetu Gdańskiego zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w projekcie badawczym dotyczącym współpracy organizacji pozarządowych z biznesem. W tym celu należy wypełnić ankietę, która jest elementem wielomodułowym projektu. Ankieta ma charakter całkowicie anonimowy. Żadne dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej innej instytucji. Wyrażone opinie i uwagi zostaną zebrane w raporcie jedynie w formie zbiorczych zestawień. Będą one niezwykle cenne dla powodzenia całości projektu badawczego. Prowadzone badanie ma na celu m.in. wskazanie głównych obszarów współpracy, określenie kluczowych elementów sukcesu współpracy, poszukiwanie dobrych praktyk współpracy.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/1hpyPs4h7fpyE9it3Si2I4qICQ6S5EclAKaPWTdx-ZFQ/viewform
Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 10 minut.

5.06.2013 r.


Zarządzenie Nr 740(121)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 03 czerwca 2013r.
w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego Miasta Piły z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. i przyznania dotacji

3.06.2013r.


Bezpłatne szkolenie pn. ABC Tworzenia projektów

W jaki sposób poprawnie opracować projekt, by zwiększyć szanse na pozyskanie dotacji? Odpowiedź na to pytanie już 19 i 20 czerwca poznają uczestnicy szkolenia pn. „ABC Tworzenia projektów”. Szkolenie odbędzie się w  Centrum Bukowska (ul. Bukowska 27/29) w Poznaniu w godzinach: 9.00 – 16.00. Podczas szkolenia omówione zostaną takie zagadnienia jak:

  -  etapy projektu,
  -  uzasadnienie realizacji projektu,
  -  charakterystyka grupy docelowej,
  -  działania w projekcie,
  -  harmonogram projektu,
  -  konstruowanie poprawnego budżetu projektu.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu (na specjalnym formularzu dostępnym tutaj: http://pisop.org.pl/realizowane-projekty-w-2012-r/akcelerator-ngo/790-szkolenie-abc-tworzenia-projektow) należy przesyłać najpóźniej do 12 czerwca br. mailem na adres michal.cybula@pisop.org.pl lub faksem pod nr 61/851 91 34.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

31.05.2013 r.


Zarządzenie Nr 734(115)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 maja 2013r. 
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu przeprowadzenia kampanii społecznej profilaktyki chorób i promocji zdrowia  w 2013 roku

27.05.2013r.


Konkurs Pozytywnie Otwarci
 
Trzecia edycja konkursu Pozytywnie Otwarci ruszyła 2.04.2013 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12.08.2013 roku. Uroczyste wręczenie statuetek i przekazanie grantów przewidziane jest na początku grudnia i odbędzie się przy okazji warszawskich obchodów Światowego Dnia AIDS.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i placówek ochrony zdrowia. Jego celem jest zachęcenie jak największej liczby instytucji do podjęcia konkretnych, kreatywnych działań w trzech ogólnych obszarach:
- Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS;
- Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych;
- Diagnostyka i monitoring HIV z uwzględnieniem atmosfery i warunków, w jakich odbywa się testowanie.

W roku 2013 w ramach tych obszarów Kapituła przygotowała cztery bardziej szczegółowe tematy Konkursu:
- Aktywizacja i edukacja oraz promowanie odpowiedzialnego stylu życia wśród osób seropozytywnych, jako istotny element zapobiegania rozprzestrzenianiu się HIV.
- Promocja wykonywania badań w kierunku HIV w placówkach ochrony zdrowia, jako naturalnej konsekwencji odpowiedzialnej współpracy pacjent - lekarz rodzinny.
- Edukacja lekarzy pierwszego kontaktu w celu zapewnienia im odpowiedniej wiedzy z zakresu diagnozowania i postępowania z osobami zakażonymi HIV.
- Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych metod współpracy z pacjentem - kategoria specjalna dla lekarzy chorób zakaźnych oraz innych, działających w obszarze HIV/AIDS.

Instytucje zainteresowane udziałem w Konkursie przedstawiają na Formularzu Zgłoszeniowym projekty nowych działań w ww. obszarach lub koncepcje rozwinięcia działań już prowadzonych. Kapituła Konkursu wybierze laureatów, którym przyznane zostaną granty w wysokości do 20 000 PLN na wprowadzenie w życie najlepszych pomysłów. Kapituła reprezentuje szerokie grono przedstawicieli środowisk społeczno-naukowych.
Regulamin, formularz zgłoszeniowy, kryteria konkursu i więcej informacji o programie Pozytywnie Otwarci znajduje się na stronie www.pozytywnieotwarci.pl

22.04.2013 r.


OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 9 maja 2013 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą na zadanie publiczne pt: „Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia”, polegającego na zorganizowaniu wycieczki do ZOO Safari w Świerkocinie o charakterze turystyczno-rekreacyjno-rehabilitacyjnym dla 45 osób, dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę i ich rodzin.
Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania: 2 000 zł.

                                                                                                                                                                                                                  15.05.2013 r.


Bezpłatne szkolenie „Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia”

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Korzeczniku zaprasza do udziału bezpłatnym szkoleniu finansowanym ze środków EFS ,,Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia”.
Szkolenie odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2013 r. w Ośrodku Agroturystycznym ,,Zacisze”, Sienno 23, 62-402 Ostrowite, http://www.turystycznezacisze.pl

Do udziału w szkoleniu zaproszeni są aktywni działacze organizacji pozarządowych; grup nieformalnych takich jak np. Kluby Sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich; sołectw; OSP i innych z całej Polski. Każdemu z uczestników zapewnione zostanie wyżywienie i materiały szkoleniowe. Istnieje również możliwość bezpłatnego zakwaterowania i transportu na i z stację PKP/PKS- Słupca.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 14 czerwca 2013 r. za pośrednictwem:
- e mail na adres centrum-ngo.korzecznik@wp.pl
- fax na nr 632735218
- bądź pocztą na adres: Biuro Projektu Dobry Start, Ewa Okońska-Bożuchowska, Korzecznik41, 62-650 Kłodawa

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail centrum-ngo.korzecznik@wp.pl oraz pod nr telefonu 726088404. Osoba odpowiedzialna Ewa Okońska-Bożuchowska.
Uwaga !!!: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszystkie osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione za pośrednictwem e-mail, bądź telefonicznie.

8.05.2013 r.


Zaproszenie do coachingu dla NGO - projekt "Quality of NGO"

Według rekomendacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wprowadzanie standardów usług społecznych powinno być częścią procesu stopniowego wdrażania konstytucyjnej zasady pomocniczości. Oparcie systemu zlecania i realizacji zadań publicznych przez podmioty wybrane w oparciu o kryterium spełniania obiektywnych norm (standardów) ma doprowadzić docelowo do zwiększania ilości zadań zlecanych NGO w procesie kontraktowania.

Metodologia tworzenia standardów usług społecznych jest ważną częścią problematyki standaryzacji w pracy organizacji pozarządowych. Obecny stan dyskusji toczonej na ten temat w środowisku organizacji pozarządowych i w jednostkach administracji publicznej w Polsce jasno pokazuje, że problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia w kontekście nowych regulacji ustawowych oraz następnej perspektywy finansowej EFS (2014 – 2020).

Odpowiadając na te problemy, zapraszamy do skorzystania z coachingu wdrożeniowego, w ramach projektu Quality of NGO. Standaryzacja procesów zarządzania dla NGO. Opracowanie standardów dialogu dla NGO i JST, realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni, we współpracy z Instytutem HR Ewy Gordziej – Niewczyk.

Korzyści z udziału w pilotażowym wdrożeniu (coachingu wdrożeniowym)
- Możliwość poznania standardów
- Zweryfikowanie praktyk i zasad funkcjonujących w organizacji ze standardami
- Pomoc konsultantów we wdrożeniu ewentualnych usprawnień
- Pomoc konsultantów w przygotowaniu do certyfikacji
- Uzyskanie dokumentu potwierdzającego udział w pilotażowym wdrożeniu standardów

Coaching wdrożeniowy dostarczy umiejętności pomagających w rozwijaniu organizacji poprzez wdrażanie standardów oraz radzenia sobie z procesem zmiany i obszarami problematycznymi w działalności prowadzonej przez NGO oraz relacji NGO i JST.

Konsultanci dostosowują miejsce i godziny pracy do możliwości przedstawicieli NGO.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy: ngo@instytut-hr.pl do 10 czerwca 2013 roku.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.ngo.instytut-hr.pl lub www.dzialamyrazem.pl/quality.

8.05.2013 r.


Zarządzenie 695(76)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 06 maja 2013r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w 2013r. 

                                                                                                                                                                                                 06.05.2013r.


OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 16 kwietnia 2013 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły kompletna oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile na zadanie publiczne pt.: „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Piły o niskim statusie materialnym,” polegające na dotarciu z pomocą w interpretacji zawiłych przepisów do osób, które nie potrafią poradzić sobie z nimi samodzielnie, między innymi ze względu na brak wiedzy i doświadczenia, a także stan majątkowy.
Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania: 1983,89 zł.

                                                                                                                                                  25 kwietnia 2013r.


Zarządzenie Nr 685(66)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Piły

23.04.2013 r.


Zarządzenie Nr 672(53)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 kwietnia 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Piła - Osiedla Zamość

                                                                                                                                                                                                  05.04.2013r.


Zarządzenie 674 (55) 13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 02 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu  przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich w 2013 roku                

03.04.2013r


Zarządzenie Nr 673 (54) 13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 02 kwietnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Piły z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku.

03.04.2013r.


Zarządzenie Nr 660(41)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Miasto Piła

20.03.2013 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 8 marca 2013 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Pile na zadanie publiczne:

„Śladami historii polsko-litewskiej”
polegającego na aktywnym wypoczynku, integracji, edukacji seniorów i osób niepełnosprawnych z miasta Piły poprzez zorganizowanie wycieczki krajoznawczej do:
Wigry, Kowno, Wilno, Troki i Druskiennik.
Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania: 9 000 zł.

19 marca 2013r.


OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 12 marca 2013 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Ligi Ochrony Przyrody - Okręgu w Pile na realizację zadania publicznego: „Ekologia i odnowa zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego. Warsztaty przyrodnicze dla uczniów szkół podstawowych  i gimnazjów, mające na celu zapoznanie z formami ochrony przyrody powierzchniowej i gatunkowej regionu pilskiego”. Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania – 6.000 zł brutto.

- oferta

                                                                                                                                                 18.03.2013r.

Zarządzenie 658(39)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 marca 2013r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności w 2013 roku

14.03.2013r.


Zarządzenie Nr 655(36)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Piła  w sezonie kąpielowym  od 15 czerwca do 15 września 2013 roku.

12.03.2013r.


„Agrafka Agory” - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie programów stypendialnych

Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii, rozpoczął się nabór wniosków do VII edycji.
O dofinansowanie lokalnych konkursów stypendialnych skierowanych do studentów mogą się ubiegać lokalne organizacje pozarządowe, które zgodnie ze swoim statutem mogą prowadzić programy stypendialne. Minimalna dotacja jaką można otrzymać w ramach Programu wynosi 6 840 zł, a maksymalna - 13680 zł. Zgłoszenia można nadsyłać do 19 kwietnia 2013 r. na adres: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa. Pełna informacja i dokumenty konkursowe na stronie http://www.filantropia.org.pl

11.03.2013 r.


OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 26 lutego 2013 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły oferta Stowarzyszenia Paderewski is cool na zadanie publiczne pt.: „Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności,” polegające na przeprowadzeniu cyklu imprez kulturalno-naukowych głównie z dziedzin matematyczno-przyrodniczych, skierowanych do uczniów, rodziców i dziadków.
Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania: 5 000 zł.

                                                                                                                          7.03.2013r.


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piły
o naborze kandydatów
do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły

Prezydent Miasta Piły na podstawie Uchwały Nr VII/62/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły.

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) prowadzące działalność na terenie miasta Piły do zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły składa się z 13 członków, w tym 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Piła.

Kadencja Rady trwa 2 lata.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady należy złożyć w formie pisemnej na formularzach: „Karta zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły” oraz „Oświadczenie kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły” załączonych do ogłoszenia.

Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie wypełnionych i podpisanych formularzy w zamkniętej kopercie:

  1. bezpośrednio w Urzędzie Miasta Piły, pl. Staszica 10, 64-920 Piła, Kancelaria Główna (pok. 134)
    w godz. 7.30 - 15.30 z dopiskiem „Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły”;
  2. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Miasta Piły,
    pl. Staszica 10, 64-920 Piła z dopiskiem  „Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły”.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 5 kwietnia 2013 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

                                                                                                                           PREZYDENT MIASTA PIŁY

                                                                                                                                /-/ Piotr Głowski

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły 
  (pdf)  (doc)

2. Oświadczenie kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły 
  (pdf)  (doc)

20.02.2013 r.


Zarządzenie Nr 646(27)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XVII/234/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionym uczniom klas IV – VI szkół podstawowych i klas I – III gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła.

19.02.2013 r.


Zarządzenie Nr 645(26)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 lutego 2013 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XVII/233/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła

19.02.2013 r.


Zarządzenie 644(25)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 lutego 2013r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w 2013r.

19.02.2013r.


OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 28 stycznia 2013 roku wpłynęła do Urzędu Miasta Piły kompletna oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile na zadanie publiczne pt.: „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Piły o niskim statusie materialnym,” polegające na dotarciu z pomocą w interpretacji zawiłych przepisów do osób, które nie potrafią poradzić sobie z nimi samodzielnie, między innymi ze względu na brak wiedzy i doświadczenia, a także stan majątkowy.
Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania: 1983,89 zł.

 5.02.2013r.


Pomoc dla rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych tworzy fundusz stypendialny, który udziela comiesięcznej pomocy finansowej znajdującym się w niedostatku rodzinom opiekującym się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w bardzo ciężkim stanie klinicznym. Dzieci te wymagają wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Dziecko w tak ciężkim stanie to wielkie wyzwanie dla rodziny. Jedno z rodziców musi zwykle zrezygnować z pracy. Celem programu jest dotarcie z pomocą do rodzin ze skromnymi dochodami, żyjącymi w niedostatku.

Procedury programu zostały tak zaplanowane aby uczynić je jak najbardziej dostępnymi i aby w jak najmniejszym stopniu obciążały rodziny.

Wysokość stypendium wynosi 500 zł i jest ono przyznawane na okres jednego roku. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych kontaktuje się z wybranymi rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebą dokumentację i przesyłają do weryfikacji. Nie przewiduje się żadnego rozliczania środków stypendium w trakcie jego uzyskiwania (np. w postaci uzgadniania wydatków czy przesyłania faktur). Rodzina decyduje o przeznaczeniu środków stypendium, które po prostu zwiększa rodzinny budżet.

Wnioski o stypendia na lata 2013/2014 przyjmowane są do dnia 28 lutego 2013 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w niedostatku, złóż wniosek.

UWAGA: Ze względu na ilość wniosków i osób zainteresowanych świadczeniem oraz kierując się potrzebą ograniczania kosztów realizacji programu po stronie Stowarzyszenia, prosimy o korzystanie z informacji publikowanych na stronie dedykowanej programu http://www.dla-dzieci.spes.org.pl/.

5.02.2013 r.


Zaproszenie do udziału w regionalnym spotkaniu konsultacyjnym FIO

Centrum PISOP wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego, serdecznie zaprasza przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń do udziału w regionalnym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 21 lutego br. w Poznaniu.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania oraz perspektyw Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W programie zaś zaplanowano wystąpienia przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego, Departamentu Pożytku Publicznego, którzy opowiedzą o założeniach Programu na lata 2014-2020. Ponadto zaplanowane jest przeprowadzenie dyskusji lub warsztatów.

Spotkanie organizowane jest w godzinach 10.00-14.00 w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska) przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy przesyłać (na specjalnym formularzu dostępnym na stronie www.pisop.org.pl) najpóźniej do 15 lutego mailem na adres ilona.strzelczyk@pisop.org.pl lub faksem pod nr 61/ 851 91 34

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Patronat honorowy nad spotkaniem objął Marszałek Województwa Lubuskiego.

Spotkanie jest częścią projektu „Akcelerator NGO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.02.2013 r.


Zostaw 1% podatku w Pile!

Zachęcamy do przekazania 1% podatku w rocznym zeznaniu podatkowym za 2012 r. dowolnej organizacji pożytku publicznego działającej na terenie miasta Piły.
Wystarczy w deklaracji podatkowej wpisać nr KRS wybranej organizacji oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1% rocznego podatku.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego za rok 2012 z siedzibą w Pile – pobierz (pdf).

Przy organizacjach pożytku publicznego krajowych lub regionalnych, które mają swoje oddziały lub koła w Pile, w rubryce „Cel szczegółowy” należy wskazać, że dla nich przekazujemy swój 1 %.
Szczegółowa lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% dostępna jest na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - link .

Wspierajmy organizacje działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców!

30.01.2013 r.


„Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej” (2012-2014)

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Poznaniu wraz z Partnerem – Fundacją Kształcenia Ustawicznego „PERITIA” zapraszają do udziału w projekcie „Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej” (2012-2014) kobiety i mężczyzn z organizacji pozarządowych (NGO) oraz jednostek samorządu terytorialnego (JST) znajdujących się na terenie Wielkopolski.
Zakres projektu obejmuje kompleksowe wsparcie:
- warsztaty i coaching (dobra komunikacja, prowadzenie dyskusji, kreatywność drogą do rozwoju i nowych rozwiązań, zarządzanie zmianą i pro-aktywnego myślenia i działania) ,
- doradztwo indywidualne i grupowe (porady prawne, księgowe, marketingowe, z pozyskiwania i motywowania wolontariuszy, z pozyskiwania funduszy)
- portal wiedzy dla ngo z terenu Wielkopolski,
- konferencje.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Biuro projektu: FRDL Ośrodek Regionalny w Poznaniu, ul. Rolna 19/3, 61-491 Poznań
email: akiereta@poznan.frdl.pl, tel. 61/853 34 33

Regionalne Centrum NGO w Poznaniu: ul. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań
email: biuro@centrumNGOpoznan.pl, tel. 61/222 63 18

24.01.2013 r.


Zarządzenie Nr 630(11)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 stycznia 2013 r.

22.01.2013 r.


TSA dla HOSPICJUM w Pile

Oprócz kultowegpo zespołu TSA wystąpią: SLOVIAN`SKY, SZMEKU oraz DYING SPIRIT. Koncert odbędzie się 26 stycznia /sobota/ 2013 r., o godz. 17.00, w Klubie BROWAR w Pile, przy ulicy Bydgoskiej 35.
Przedsięwzięcie ma charakter niekomercyjny. W trakcie koncertu będzie utworzone stoisko Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, na którym będzie prezentacja planowanego HOSPICJUM, aukcja charytatywna oraz sprzedaż cegiełek. Dochód z koncertu powiększy fundusz gromadzony na rzecz budowy hospicjum, którego projekt jest przygotowany i czeka na realizację.

Jak podarować 1% podatku?
To proste! Wystarczy w formularzu PIT wpisać numer KRS 0000044377

Celami Towarzystwa jest udzielanie wszechstronnej pomocy medycznej i społecznej ludziom niepełnosprawnym, przewlekle lub terminalnie chorym oraz ich rodzinom. Patronka Towarzystwa Stanisława Leszczyńska w lutym 1943 roku została aresztowana przez gestapo i osadzona wraz z córką w obozie koncentracyjnym Oświęcim-Brzezinka pełniła funkcję położnej, Za każdym razem czyniła wszystko, aby nowe życie ocalić przed zagładą. Tam, za kolczastymi drutami obozu z jej ust padły te najodważniejsze słowa, skierowane do obozowego lekarza SS, doktora Mengele: „Nie, nigdy! Nie wolno zabijać dzieci!”.

CO TO JEST HOSPICJUM?
Jest to wspólnota ludzi dobrej woli, którzy bezpłatnie opiekują się chorymi leżącymi w domu w końcowym okresie choroby nowotworowej.
DLACZEGO HOSPICJUM?
Jest coraz więcej pacjentów obłożnie chorych, wymagających stałej opieki, przybywa również osób, które są na swej ostatniej drodze i nieuchronnie zmierzają do końca życia. Dom jako miejsce opieki, jako miejsce umierania wydaje się być najlepszy.

"Finansowanie budowy planujemy ze zbiórek publicznych, odpisów 1% podatku, darowizn, programów rozwoju regionalnego Urzędu Marszałkowskiego jak i Unii Europejskiej. Utrzymanie i działalność opiekuńczo-lecznicza oparta będzie na kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, opłat pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami i darowizn. Planujemy także otworzyć rehabilitację, która pomogłaby nam sfinansować bieżącą działalność." (Prezes Zarządu Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile dr n. med. Paweł Wiszniewski)
Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile
64-920 Piła, ul. Gen. Andersa 34, telefon: 673532331, e-mail: tpch25@poczta.onet.pl

21.01.2013 r.


Zarządzenie Nr 622(3)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 stycznia 2013r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w 2013r.

8.01.2013r.


Informacja dotycząca składania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Do 14 stycznia br. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (po więcej informacji kliknij tutaj). W tym zakresie można liczyć na wsparcie doradców Centrum PISOP.
Specjaliści Centrum PISOP:
- przybliżą procedury obowiązujące w ramach PO FIO 2013
- doradzą w zakresie opracowania projektu
- pomogą w pracy w Generatorze Ofert.

Zainteresowani wsparciem proszeni są o kontakt z:
- Anną Jądrzyk - doradczynią pełniącą dyżury w Lesznie (anna.jadrzyk@pisop.org.pl, tel. 65/520 78 86)
- Piotrem Kotlarkiem - doradcą pełniącym dyżury w Poznaniu (piotr.kotlarek@pisop.org.pl, tel. 61/851 91 34).

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego świadczone wsparcie jest bezpłatne.

8.01.2013 r.


Zarządzenie Nr 618(253)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 grudnia 2012r.
w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. i przyznania dotacji

                                                                                                                                                    7.01.2013r.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
 
 
    


  
  
  
subskrybuj kanały RSS
  
  
  
 © 2008 - 2019 U.M. Piła 
Strona główna | Plan miasta | E-kartki | Galeria | Mapa serwisu | Online: 3 odwiedzin: 5269852