Piła - Urząd Miasta Piły

piątek

28 lutego 2020


imieniny obchodzi:
Makary, Prokop, Hilary
Youtube
  
  
  


  
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
 
 
Konsultacje dotyczące Budżetu obywatelskiego Piły www.konsultacjespoleczne.pila.pl
A A A

 

 Prezydent Miasta Piły zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących
Budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok.

Konsultacje prowadzone są w ramach projektu „Decydujmy razem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego, na podstawie umowy
nr UDA-POKL.05.04.02-00-E96/13-00 o dofinansowanie projektu, zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy
i Polityki Społecznej a Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w Poznaniu.
Projekt „Decydujmy razem” realizowany jest w ramach współpracy Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w Poznaniu – Lidera projektu oraz Gminy Piła – Partnera projektu, na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu z dnia 12.08.2013 r.

Konsultacje będą prowadzone od 10 czerwca do 7 września 2014 roku. Obejmować będą zebranie od mieszkańców propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz wybór zadań do realizacji.

Zgłaszane propozycje zadań mają dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej na terenie Piły. Zadanie  musi charakteryzować trwały cel publiczny oraz musi być zlokalizowane na gruncie gminnym lub terenie, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

Na budżet obywatelski zabezpieczono kwotę 3 mln złotych a wartość jednej inwestycji nie może przekroczyć 300 tys. zł.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta, którzy w 2014 roku będą mieli ukończone 16 lat.

Zgłaszanie propozycji zadań:
Termin zgłoszeń od 10 czerwca do 10 lipca 2014 roku.

Zgłaszać zadania można z wykorzystaniem portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl
Formularz zgłoszenia można też złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:
Urząd Miasta Piły, Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich, Plac Staszica 10, 64 – 920 Piła

Formularz zgłoszenia do pobrania w Biurze Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miasta Piły lub tutaj.

Głosowanie:
Głosowanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego prowadzone będzie od 1 sierpnia do 7 września 2014 roku. Każdy głosujący może oddać 5 głosów - po 1 głosie na wybrane zadanie.
Do końca września br. zostanie ogłoszona lista zadań wybranych do Budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok.

Głosować można przez portal www.konsultacjespoleczne.pila.pl
Kartę do głosowania można tez złożyć osobiście we wskazanych punktach do głosowania.

Do pobrania:
• Karta do głosowania
• Wykaz miejsc do głosowania
• Podział terenu miasta Piły na obszary objęte konsultacjami

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji w zarządzeniu nr 1664(112)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 czerwca 2014 r.  tutaj

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
 
 
    


  
  
  
subskrybuj kanały RSS
  
  
  
 © 2008 - 2020 U.M. Piła 
Strona główna | Plan miasta | E-kartki | Galeria | Mapa serwisu | Online: 1 odwiedzin: 5388089