Piła - Urząd Miasta Piły

środa

8 kwietnia 2020


imieniny obchodzi:
Julia, Dionizy, January
Youtube
  
  
  


  
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
 
 
Honorowi obywatele
A A A

 

HONOROWE WYRÓŻNIENIE
  wpisem do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły
  nadane decyzja Prezydenta Miasta Piły:
  • 10 lutego 1998 r. - Stanisław Szołkowski dyrektor Wielkopolskiego Okręgowego Zakładu Gazowniczego w Poznaniu - za zasługi w intensywnej rozbudowie sieci gazowniczej w Pile, dowody ogromnej życzliwości wobec mieszkanców miasta, efektywny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego

  WYRÓŻNIENIE

   

  • 3 marca 1999 r. - Marian Horst - w uznaniu zasług w organizacji pilskiej służby zdrowia, popularyzacji oświaty zdrowotnej oraz działalności w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej i Towarzystwa Miłośników Miasta Piły
  • 3 marca 1999 r. - Henryk Pankau - za zasługi w tworzeniu polskiej administracji i kształtowaniu przemysłowego i urbanistycznego charakteru miasta, działalność w Miejskiej Radzie Narodowej i Towarzystwie Miłośników Miasta Piły
  • 3 marca 1999 r. - Bogdan Toboła - za zasługi w odbudowie i budowie pilskich zakładów pracy i osiedli mieszkaniowych, organizacji szkolnictwa zawodowego i Domu Technika, oraz działalność społeczną w Towarzystwie Miłośników Miasta Piły
  • 3 marca 1999 r. - Roman Zaranek - w uznaniu zasług dokumentalisty dziejów Grodu Staszica i jego mieszkańców, oraz kształtowania rodzinnych tradycji zawodowych
  • 3 marca 1999 r. - Antonina Musiał - w uznaniu twórczej aktywności w "jesieni życia", najstarszego w literaturze polskiej debiutu poetyckiego oraz ofiarności - ufundowania nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Literackim dla Seniorów
  • 4 października 1999 r. - prof. Eugeniusz Mitkowski - w uznaniu za wielki wkład w powołanie Punktu Studiów Dziennych Politechniki Poznańskiej
  • 27 września 1999 r. - Hans Nielsen - w uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych, wielki wkład w sukcesy sportowe TS "Ludwik Polonia" Piła, które uwieńczone zostały tytułem Drużynowego Mistrza Polski na żużlu
  • 14 stycznia 2000 r. - Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - za wieloletnią, wszechstronną działalność opiekuńczo-wychowawczą, organizację form pomocy rodzinie oraz troskę w każde pilskie dziecko
  • 3 marca 2000 r. - Kazimiera Drozdowicz - w uznaniu zasług w organizacji pilskiej oświaty, osiągnięć pedagogicznych oraz działalności w Towarzystwie Miłośników Miasta Piły
  • 3 marca 2000 r. - Zygmunt Boras - w uznaniu osiągnięć w pracy naukowej, zwłaszcza w badaniu dziejów Grodu Staszica oraz aktywność popularyzatorską i w Towarzystwie Miłośników Miasta Piły
  • 3 marca 2000 r. - Tadeusz Jarzębowicz - za zasługi w organizacji życia kulturalnego, turystycznego i sportowego, upowszechnianiu historycznych tradycji Wojska Polskiego oraz działalność w Towarzystwie Miłośników Miasta Piły
  • 3 marca 2000 r. - Andrzej Śliwiński - w uznaniu zasług w rozwoju administracyjnym, urbanistycznym i ekonomicznym oraz wszechstronnej działalności organizatorskiej, która uczyniła Piłę miastem nowoczesnym i przyjaznym ludziom
  • 3 marca 2000 r. - Nikola Klaudia Towściuk - narodziny pierwszego mieszkańca Piły urodzonego w roku 2000
  • 26 kwietnia 2000 r. - Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej "Nafta Gaz" w Pile - w uznaniu dotychczasowych osiągnięć sportowych, za dwukrotne w ciągu roku zdobycie tytułu Mistrza Polski i zajęcie IV miejsca w Europejskiej Lidze Mistrzyń oraz sportową promocję Piły w kraju i za granicą
  • 15 maja 2000 r. - Harry V. Quadracci - w uznaniu zasług dla rozwoju gospodarczego Piły oraz jej promocji jako "stolicy" polskiego przemysłu poligraficznego
  • 4 marca 2001 r. - Eugeniusz Ćwirlej - w uznaniu twórczości artystycznej i dokonań w promocji miasta
  • 4 marca 2001 r. - Władysław Fiałek - w uznaniu dorobku twórczego i dokonań w promocji miasta
  • 4 marca 2001 r. - Romuald Wysocki - w uznaniu zaangażowania i społecznej pracy na rzecz miasta
  • 4 marca 2001 r. - ks. Stanisław Skopiak - w uznaniu zasług w tworzeniu szkolnictwa salezjańskiego na terenie miasta
  • 4 marca 2001 r. - Dominik Kowalczyk - jako pierwsze dziecko - pilanin urodzone w Nowym Tysiącleciu
  • 17 kwietnia 2001 r. - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile - z okazji Jubileuszu 50-lecia
  • 18 czerwca 2001 r. - z okazji X lecia Philips Lighting Poland w Pile John Uhybrow obywatel Anglii, Rene van Reeth obywatel Belgii, Henk van Dangen obywatel Holandii, Jos Arts, Czesław Stencel, Bogdan Rogala - w uznaniu za wielki wkład w restrukturyzację i rozwój Philips Lighting Poland S.A. w Pile
  • 6 sierpnia 2001 r. - Stefania Grenda - w uznaniu zasług dla harcerstwa i Hufca ZHP w Pile oraz na rzecz dzieci specjalnej troski
  • 18 lutego 2002 r. - Wiesław Rojek - w uznaniu zaangażowania społecznego na rzecz utworzenia i działalności Pilskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego
  • 18 lutego 2002 r. - Wiktor Skibicki - w uznaniu działalności zawodowej i społecznej na rzecz mieszkańców Piły
  • 18 lutego 2002 r. - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jadwiżyn" w Pile - w uznaniu 20-letniej działalności na terenie miasta Piły
  • 15 listopada 2002 r. - Towarzystwo Miłośników Miasta Piły - z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności na rzecz mieszkańców i miasta Piły
  • 4 marca 2003 r. - Ryszard Janicki - w uznaniu działalności organizatorskiej na rzecz harcerstwa i młodzieży oraz dokumentowania historii miasta poprzez fotografię
  • 4 marca 2003 r. - Aleksandra Błażejewska - w uznaniu całokształtu zasług na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
  • 1 marca 2004 r. - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile - z okazji Jubileuszu 55-lecia działalności biblioteki na rzecz mieszkańców Piły
  • 1 marca 2004 r. - Cech Rzemiosł Różnych w Pile - z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności na rzecz rzemieślników i kupców miasta Piły
  • 1 marca 2004 r. - Stowarzyszenie Hospicjum w Pile - w uznaniu 10-letniej działalności na terenie miasta Piły
  • 21 czerwca 2004 r. - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile - za 50-letnią działalność Inspekcji Sanitarnej w zakresie zdrowia publicznego w Pile
  • 23 sierpnia 2004 r. - Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Pile - w uznaniu 85-lecia działalności Związku oraz 58. rocznicy działalności tego Związku w Pile
  • 17 stycznia 2005 r. - Lucjan Rysztowski - w uznaniu zasług na rzecz odbudowy i rozbudowy naszego miasta a także za zaangażowanie w działalność społeczną. Wpisu dokonano pośmiertnie
  • 17 stycznia 2005 r. - Jan Borzęcki - w uznaniu zasług na rzecz odbudowy i rozbudowy naszego miasta a także za zaangażowanie w działalność społeczno-polityczną
  • 17 stycznia 2005 r. - ks. Dziekan Stanisław Oracz - w uznaniu działalności duszpasterskiej, społecznej i charytatywnej na rzecz mieszkańców Piły
  • 17 stycznia 2005 r. - Bogumił Górecki - w uznaniu zasług pedagogicznych na rzecz kształcenia i wychowywania wielu pokoleń pilskiej młodzieży a także za zaangażowanie w działalność społeczną
  • 17 stycznia 2005 r. - Tadeusz Winkowski - w uznaniu zasług na rzecz rozbudowy i powołania w naszym mieście najnowocześniejszej drukarni w Polsce a także za zaangażowanie w działalność społeczną
  • 17 stycznia 2005 r. - Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile - z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności PTTK na rzecz mieszkańców Piły
  • 17 stycznia 2005 r. - Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego im. Stanisława Staszica w Pile - z okazji Jubileuszu 60-lecia działalności na rzecz upowszechniania idei aktywizacji młodych pokoleń oraz krzewienia idei związanych z najlepszymi tradycjami wśród młodszych mieszkańców Piły
  • 2 maja 2005 r.- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa S.A. w Warszawie - za pomoc, wsparcie i zaangażowanie w rozwój pilskiej siatkówki żeńskiej
  • 4 lipca 2005 r. - Kaj Den Daas - za zaangażowanie w rozwój Philips Lighting Poland S.A., tworzenie miejsc pracy i podnoszenie atrakcyjności rynku pracy w mieście Pile oraz za wkład gospodarczy i społeczny miasta Piły
  • 19 września 2005 r. - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile - z okazji Jubileuszu 60-lecia za zasługi w kształceniu i wychowaniu wielu pokoleń pilskiej młodzieży
  • 19 września 2005 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile - z okazji Jubileuszu 5-lecia działalności na rzecz kształcenia młodych pokoleń Pilan oraz rozwoju uczelni
  • 17 października 2005 r. - Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile - z okazji Jubileuszu 60-lecia za zasługi w kształceniu i wychowaniu wielu pokoleń pilskiej młodzieży
  • 19 grudnia 2005 r. - Chór Św. Cecylii w Pile - z okazji Jubileuszu 60-lecia działalności w Pile oraz w uznaniu zasług na rzecz propagowania muzyki chóralnej
  • 4 marca 2006 r. – Wyższa Szkoła Biznesu w Pile z okazji Jubileuszu 10-lecia istnienia w Pile, za zasługi w kształceniu i wychowywaniu pilskiej młodzieży
  • 4 marca 2006 r. – Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta” Spółka z o.o. w Pile z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności w Pile oraz w uznaniu zasług na rzecz rozwoju gospodarczego miasta
  • 22 maja 2006 r. – Przedsiębiorstwo Samochodowe w Pile z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności w Pile, za wysoką jakość świadczonych usług przewozowych i wzorcową prywatyzację,
  • 8 czerwca 2006 r – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pile z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia, w uznaniu zasług na rzecz kształcenia i wychowania wielu pokoleń pilan oraz za zaangażowanie w życie społeczne miasta
  • 14 sierpnia 2006 r. – Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w Pile z okazji Jubileuszu 25-lecia istnienia, w uznaniu zasług dziś emerytowanej kadry jednostek wojskowych przez szereg lat istniejących w Pile, za wkład w rozwój miasta i rozwój społeczeństwa oraz zaangażowanie w życie społeczne miasta
  • 2 października 2006 r. – JM Rektor profesor dr hab. Kazimierz Pająk za szczególne osiągnięcia w rozwoju bazy materialnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile
  • 6 października 2006 r. – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia, w uznaniu zasług w kształceniu i wychowaniu wielu pokoleń pilskiej młodzieży
  • 16 października 2006 r. – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności biblioteki na rzecz mieszkańców Piły
  • 16 października 2006 r. – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia, w uznaniu zasług w kształceniu i wychowaniu wielu pokoleń pilskiej młodzieży
  • 7 maja 2007 r. – Zakład Oczyszczania Miasta oraz „Altvater” Spółka z o.o. w Pile z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia Zakładu oraz z okazji 10-lecia powołania spółki „Altvater” w uznaniu zasług w rozwój, estetykę i porządek naszego miasta
  • 21 maja 2007 r. – Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia zakładu, w uznaniu zasług w rozwój transportu oraz podnoszenie poziomu usług przewozowych dla mieszkańców Piły
  • 4 czerwca 2007 r. – Pilski Bank Żywności z okazji Jubileuszu 10-lecia w naszym mieście organizacji charytatywnej niosącej pomoc w walce z ubóstwem i niedostatkiem, w uznaniu zasług na rzecz mieszkańców Piły
  • 4 czerwca 2007 r. – Hotel GROMADA „Rodło” w Pile z okazji Jubileuszu 20-lecia istnienia w naszym mieście, za wysoką jakość usług hotelarsko-gastronomicznych oraz turystyczną promocję Piły w kraju i zagranicą
  • 25 czerwca 2007 r. – Politechnika Poznańska z okazji zakończenia 12-letniej współpracy i istnienia w naszym mieście Dziennych Studiów Zawodowych, za wysoką jakość kształcenia przyszłej kadry inżynierskiej
  • 19 listopada 2007 r. – Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile z okazji 50-lecia istnienia spółdzielni mieszkaniowej w naszym mieście oraz za zasługi w rozwoju budownictwa oraz zmianę wizerunku Piły
  • 25 lutego 2008 r. – Marian Madej w uznaniu zasług na rzecz rozbudowy Zakładu Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu, pilskiego rzemiosła, za realizację szeregu inwestycji unowocześniających infrastrukturę komunalną naszego miasta, a także za działalność i zaangażowanie społeczne
  • 25 lutego 2008 r. – Chór Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile z okazji Jubileuszu 5-lecia istnienia chóru akademickiego w naszym mieście, za osiągnięcia artystyczne prezentowane w kraju i zagranicą
  • 12 maja 2008 r. – Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia w naszym mieście, w uznaniu zasług dydaktyczno-wychowawczych, a także za aktywne zaangażowanie w działalność społeczną
  • 28 kwietnia 2008 r. – Aleksandra Kowalska z okazji zakończenia 6 roku akademickiego Pilskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście, za inicjatywę i trud utworzenia oraz osiągnięcia organizacyjne w wielowątkowej działalności UTW
  • 18 sierpnia 2008 r.- Renata Zofia Łapacz, wieloletnia emerytowana pracownica Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia biblioteki publicznej w Pile
  • 18 sierpnia 2008 r.- Maria Bochan z okazji Jubileuszu 60-lecia biblioteki publicznej, za wieloletnie kierowanie instytucją kultury, za zasługi w upowszechnianiu czytelnictwa oraz czynne zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz Piły i jej mieszkańców
  • 5 września 2008 r. Tadeusz Wyrwa-Krzyżański z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy twórczej w uznaniu zasług promujących nasze miasto
  • 20 października 2008 r. – Tadeusz Ocieczek z okazji 450-lecia Poczty Polskiej, za zasługi w rozwój i funkcjonowanie Oddziału Rejonowego Poczty Polskiej w Pile
  • 20 października 2008 r. – Artur Maciaszek z okazji 450-lecia Poczty Polskiej, za zasługi w rozwój i funkcjonowanie Oddziału Rejonowego Poczty Polskiej w Pile
  • 20 października 2008 r. – Philips Lighting Poland S.A. z okazji Jubileuszu 50-lecia zakładu, wcześniej noszącego nazwę Pilską Fabryka Żarówek „Lumen”, a w późniejszym czasie „Polam-Piła”, za wkład w rozwój przemysłu oświetleniowego w kraju i zagranicą, a szczególnie w rozwój gospodarczy i społeczny naszego miasta
  • 3 listopada 2008 r. – Samorząd Powiatu Pilskiego za szereg inicjatyw realizowanych wspólnie z naszym miastem oraz dbałość o harmonijny rozwój powiatu w ciągu 10 lat istnienia
  • 23 lutego 2009 r. – Ryszard Urbański w uznaniu zasług na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców Piły i powiatu pilskiego, za stworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, za wkład w rozwój bazy Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pile oraz za zaangażowanie w działalność społeczną miasta
  • 23 lutego 2009 r. – Adrian Sylwin Mackiewicz za stworzenie Pilskiej Orkiestry Klasycznej, za znakomite koncerty tej orkiestry oraz za zauważenie i promocję wartości artystycznych pilskiego środowiska muzycznego
  • 23 lutego 2009 r. – Regina Massalska-Czadankiewicz za działalność na rzecz upowszechniania idei wolantariatu i działalności charytatywnej wśród dzieci i młodzieży miasta Piły
  • 23 lutego 2009 r. – Albin Koźlinka w uznaniu zasług na rzecz rozwoju twórczości muzycznej, tworzenia, organizowania i kształtowaniu pilskich orkiestr, za dydaktyczny wkład w rozwój talentu wielu pokoleń muzyków miasta Piły
  • 28 lipca 2009 r. - Johannes Schreiber w uznaniu zasług, pracy i zaangażowania w kształtowanie nowych relacji pomiędzy dawnymi i obecnymi mieszkańcami Piły
  • 15 stycznia 2010 r. - Karol Urbanek, Jolanta Reszelska, Izabella Lelewska-Drążkowska, Urszula Klimczak-Skrzypczak, Zbigniew Guzowski, z okazji 40-lecia Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile, za wieloletnią pracę pedagogiczną na rzecz upowszechniania muzyki wśród dzieci i młodzieży miasta Piły
  • 4 marca 2010 r. - Stanisław Pręgowski, z okazji 46-lecia pracy twórczej w dziedzinie fotografii za upowszechnianie swojej pasji twórczej wśród dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Piły
  • 4 marca 2010 r. - Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol, w uznaniu 20-letnich zasług na rzecz upowszechniania i promocji literackiej twórczości wśród dzieci i młodzieży naszego miasta i kraju
  • 4 marca 2010 r. - Zbigniew Pyziak, w uznaniu 20-letniej pracy samorządowej na rzecz upowszechniania i rozwoju sportu dzieci i młodzieży naszego miasta, oraz za działalność społeczną na rzecz mieszkańców Piły
  • 4 marca 2010 r. - Jerzy Wołoszyński, za 20-letnią pracę samorządową na rzecz gospodarczego i urbanistycznego rozwoju miasta, oraz za aktywną działalność społeczną
  • 24 maja 2010 r. - Jan Śnioszek, Marian Praczyk, Roman Chwaliszewski, Wojciech Kicman, Krzysztof Wyrwa, Jan Ryszard Garbarczyk, za 15-letnią aktywną działalność społeczną na rzecz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 Zarządu Koła Nr 9 w Pile
  • 15 października 2010 r. - Jarosław Hampel, wychowankowi Polonii Piła w uznaniu wspaniałych sukcesów w sporcie a także za wielki wkład w  promowanie naszego miasta na torach żużlowych w  kraju i zagranicą
  • 15 października 2010 r, Piotr Świst, wychowankowi Polonii Piła z okazji 25-lecia startów oraz w uznaniu wspaniałych sukcesów w sporcie, a także za wielki wkład w promowanie naszego miasta
  • 25 maja 2011 r, Ryszard Małecki – za wkład pracy i osobiste zaangażowanie w rozwój PHILIPS LIGHTING POLAND S.A.  z okazji 20-lecia zakładu
  • 25 maja 2011 r, Zenon Mech – za wkład pracy i osobiste zasługi związane z rozwojem PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. w Pile, z okazji 20-lecia zakładu
  • 25 maja 2011 r, Franciszek Banasz – za wkład pracy i osobiste zasługi związane z rozwojem PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. w Pile, z okazji 20-lecia istnienia zakładu
  • 25 maja 2011 r, Zbigniew Wołkowski – za wkład pracy i osobiste zasługi związane z uruchomieniem i rozwojem PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. w Pile, z okazji 20-lecia istnienia zakładu
  • 25 maja 2011 r, Jack Huijben – za wkład pracy i osobiste zasługi związane z uruchomieniem i rozwojem PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. w Pile, z okazji 20-lecia istnienia zakładu
  • 25 maja 2011 r, Jan Willem van Maurik – za wkład pracy i osobiste zasługi związane z uruchomieniem i rozwojem PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. w Pile, z okazji 20-lecia istnienia zakładu
  • 25 maja 2011 r, Walter van Der Ven – za wkład pracy i osobiste zasługi związane z uruchomieniem i rozwojem PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. w Pile, z okazji 20-lecia istnienia zakładu

     


  Uchwała Nr XXI/279/12 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie trybu przyznawania honorowych wyróżnień Miasta Piły

   

  Roman Zaranek
  Andrzej Śliwiński
  Marek Borowski
  Stanisław Kozłowski
  Bogdan Toboła
  Henryk Pankau
  Zygmunt Boras
  Bernard Wojciechowski
  Roman Dąbrowski
  Tadeusz Winkowski
  Stanisław Styrna
  Jan Gruchała
  Kazimierz Pająk
  Franciszek Leszczyszyn
  Aleksandra Błażejewska
  Bronisław Komorowski

   
  «« wstecz
  drukuj wyślij ten link
   
   
        


    
    
    
  subskrybuj kanały RSS
    
    
    
   © 2008 - 2020 U.M. Piła 
  Strona główna | Plan miasta | E-kartki | Galeria | Mapa serwisu | Online: 5 odwiedzin: 5439557