Piła - Urząd Miasta Piły

piątek

3 kwietnia 2020


imieniny obchodzi:
Renata, Jakub, Ryszard
Youtube
  
  
  


  
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
 
 
Franciszek Leszczyszyn
A A A

Uchwała Nr XLV/528/2010
Rady Miasta Piły
z dnia 23lutego 2010 roku

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Piły


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się Honorowe Obywatelstwo Miasta Piły

Franciszkowi  LESZCZYSZYNOWI


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
do Uchwały NrXLV/528/2010
Rady Miasta Piły
z dnia 23 lutego 2010 r

Pan Franciszek Leszczyszyn urodził się  21 września 1927 r. w Sanvignes - Les- Mines we Francji, jako syn emigrantów z Polski szukających tam pracy ( ojciec był górnikiem). Ukończył francuską szkołę podstawową.
Po II wojnie światowej, w 1946 r., rodzina zdecydowała się na powrót do Polski.  W 1951 r. ukończył Oficerską Szkołę Piechoty w Elblągu i otrzymał przydział do Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile na stanowisko dowódcy plutonu. W 1955 r. kończy Wyższą Oficerską Szkołę Wojsk Lądowych w Rembertowie i znowu wraca do Piły - na stanowisko dowódcy kompanii podchorążych.
W latach 1962- 63, w stopniu kapitana, uczestniczył w misji pokojowej ONZ w Wietnamie. Zajmował się logistyką, był także tłumaczem i adiutantem polskiego ambasadora. Dwa odznaczenia wietnamskie potwierdzają wysoką ocenę jego pracy w czasie misji. Po jej zakończeniu powrócił do Piły, gdzie dalej wychowywał i szkolił podchorążych
W 1966 r. na krótko został wykładowcą taktyki. Już w 1968 roku organizował samodzielny pilski Batalion Obrony Terytorialnej Kraju. Na następne kilka lat został oddelegowany do pracy w wojskowych komórkach administracji państwowej w Miejskim Sztabie Wojskowym i Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Pile.
W 1983 r. kończy zawodową służbę wojskową w stopniu pułkownika na stanowisku zastępcy Szefa Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Pile.
W tym momencie rozpoczyna się nowy rozdział w życiu Pana Franciszka Leszczyszyna.
Mając 56 lat nie czuł się emerytem. Oprócz wojska poznał arkana administracji państwowej.
W listopadzie 1983 r. został wybrany przewodniczącym Samorządu Mieszkańców Osiedla "Podlasie" i funkcję tę sprawował do 2009 roku. Już choćby ten fakt najlepiej świadczy o jego aktywności, którą on sam traktuje jako służbę na rzecz integracji osiedla i miasta.
Pan Franciszek Leszczyszyn jest siłą napędową wszelkich działań: chodził, prosił, inspirował, organizował komitety do wykonania poszczególnych zadań. Przez trzy kadencje był radnym miasta Piły, raz był radnym Sejmiku Województwa Pilskiego. Zdobył zaufanie i uznanie nie tylko mieszkańców swojego osiedla.

Jest członkiem licznych organizacji społecznych, m.in. Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego( od 1983 roku), Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Francuskiej, koła osiedlowego TPD, Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników.
Za pracę zawodową i działalność społeczną otrzymał liczne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, medale resortowe Ministerstwa Obrony Narodowej, Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Państwowej Straży Pożarnej, medale za zasługi dla województwa pilskiego i poznańskiego, medale za zasługi dla rozwoju miasta Piły, Złoty Medal Stanisława Staszica, dwa medale wietnamskie, Złoty Krzyż Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników ( 2009r).
Został także uhonorowany wpisem do "Złotej księgi polskiego samorządu", a w październiku 2007 roku na wniosek Zarządu Rejonowego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, wyróżniony zaszczytnym tytułem "Seniora Roku 2007" przez Stowarzyszenie Pro- Senior w Pile. Rok później, podczas X Międzynarodowych Spotkań Seniorów w Pile, został uhonorowany tytułem "Seniora Północnej Wielkopolski 2008".
"W życiu najważniejsza jest praca, która daje człowiekowi zadowolenie, satysfakcję, umożliwia rozwój... Nie lubię hipokryzji, krętactwa i kłamstwa... Jestem zadowolony ze swojego życia, nie liczyłem, że tyle uda mi się osiągnąć”.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
 
 
    


  
  
  
subskrybuj kanały RSS
  
  
  
 © 2008 - 2020 U.M. Piła 
Strona główna | Plan miasta | E-kartki | Galeria | Mapa serwisu | Online: 5 odwiedzin: 5425256