Piła - Urząd Miasta Piły

piątek

10 kwietnia 2020


imieniny obchodzi:
Małgorzata, Michał, Makary
Youtube
  
  
  


  
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
 
 
Aleksandra Błażejewska
A A A

Uchwała Nr VI/48/11
Rady Miasta Piły
z dnia 22 lutego 2011 roku


w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Piły


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Honorowe Obywatelstwo Miasta Piły Aleksandrze Błażejewskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/48/11
Rady Miasta Piły z dnia 22 lutego 2011 roku

Pani Aleksandra Błażejewska urodziła się 10 grudnia 1934 r. w Gurowatkach w powiecie sępoleńskim, woj. bydgoskie. Po wyzwoleniu uczęszczała do klas łączonych w Dźwiersznie Wielkim, w Borzyszkowie i Runowie Krajeńskim. W 1949 r. zdała egzamin do Państwowego Liceum Pedagogicznego Nr 1 w Poznaniu, w którym w 1953 r. zdała maturę z wyróżnieniem.

W roku 1974 ukończyła Wydział Pedagogiki Specjalnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra pedagogiki specjalnej (praca z zakresu rewalidacji upośledzonych umysłowo). Praca magisterska Pani Aleksandry została wyróżniona w konkursie na prace naukowe przez Polski Zespół do Badań Naukowych nad Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie w 1975 r.

Ponad to ukończyła dwukrotnie studia podyplomowe (Kraków i Jelenia Góra). W krakowskiej WSP ukończyła też studia doktoranckie dla pracujących, uwieńczone otwarciem przewodu doktorskiego.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1953 roku na nakazie pracy ucząc języka rosyjskiego i rysunków w klasach V – VII w Państwowym Ośrodku Wychowawczym w Policach koło Szczecina dla dzieci greckich i macedońskich, a po dwóch latach - dla dzieci polskich w Szkole Podstawowej w Nowogardzie. W szkole tej dodatkowo, w ramach świetlicowych  zajęć pozalekcyjnych, prowadziła sekcję taneczną. Dla dorosłych zorganizowała zespół teatralny z ambitnym programem Stefana Żeromskiego.
W 1956 roku rozpoczyna się jej pilski okres pracy zawodowej. Podejmuje pracę jako wychowawczyni w internacie Państwowego Zakładu Wychowawczego w Pile (ul. Kryniczna 2), w którym przez rok pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Przez kolejne 10 lat (do 1967) pracuje jako nauczycielka w Podstawowej Szkole Specjalnej w Pile (ul. Buczka 55). Następnie podejmuje pracę jako wychowawczyni w internacie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pile (ul. Śniadeckich 27). W latach 1975 - 1989 pracuje w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Pile, pełniąc funkcję wizytatora metodyka ds. kształcenia specjalnego. W tym czasie brała udział w wizytacjach kompleksowych, organizowała m.in.: zespoły metodyczne dla nauczycieli, konferencje szkoleniowo – metodyczne, sympozja naukowe, konkursy na nowoczesną klasopracownię, turnieje wiedzy o Pile i województwie pilskim.

Od 1984 r. organizuje igrzyska sportowe pod kryptonimem „NIKE” obejmujące lekką atletykę i piłkę nożną, zawody halowe dla uczniów „szkół życia”. W 1989 r. przechodzi na emeryturę, ale w dalszym ciągu pracuje na pół etatu na stanowisku doradcy metodycznego woj. pilskiego. Po wygraniu konkursu, przez kolejne 5 lat pracuje na stanowisku konsultanta ds. form doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej w powołanym do życia Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Pile (ul. Bydgoska 21). Dział Ośrodka buduje od podstaw. Przez kolejne 2 lata (do 1997 r.) prowadzi nauczanie indywidualne dziecka wielorako niepełnosprawnego w wiejskich warunkach domowych dziecko niedowidzące, głębiej upośledzone, z epilepsją i niedorozwojem lewej kończyny górnej.

Pani Aleksandra Błażejewska interesuje się zagadnieniami dotyczącymi kształcenia dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (swoiste novum w pedagogice specjalnej). Będąc na emeryturze ukończyła dwa kursy doskonalące w tym zakresie: kurs „Dzieci głęboko niezrozumiane” prowadzony przez autorkę programu Małgorzatę Kwiatkowską (Piła)  i kurs „Rozwój daje radość” prowadzony przez Jacka Kielina (Poznań). Zgłębia problematykę kompensowania ubytków intelektualnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku szkolnym poprzez aktywność psychofizyczną i ruchową. Stąd wywodzi się jej pasja społecznikowska dotycząca organizowania różnorodnych form sportowo –rehabilitacyjnych
z myślą o uczniach upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Do czasu powstania w Polsce STOWARZYSZENIA „OLIMPIADY SPECJALNE” – organizowała formy aktywności ruchowo – sportowej również uczniów „szkół życia” (głębiej upośledzonych umysłowo).
Opracowywała i wydawała różnorodne materiały metodyczne dla nauczycieli kształcenia specjalnego, w tym m.in. na zaproszenie Departamentu Kształcenia Specjalnego Ministerstwa Oświaty i Wychowania brała udział w opracowaniu poradnika „Nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w klasach specjalnych” pod redakcją prof. Haliny Borzyszkowskiej, WSiP Warszawa 1980 (dwa wydania). Swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu metodyki kształcenia specjalnego dzieliła się podczas wykładów w Pile, Poznaniu, Koszalinie, Gdańsku, Grodzisku Mazowieckim, Legnicy, Bydgoszczy, Włocławku, Wałczu i in. Wylansowała w dawnym woj. pilskim 28 nauczycieli na stopnie specjalizacji zawodowej z pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki i pedagogiki leczniczej), co stanowiło najwyższy współczynnik w kraju na 1 metodyka. Sama uzyskała III stopień specjalizacji zawodowej z oligofrenopedagogiki.

Duża aktywność pani Aleksandry Błażejewskiej nie ustała po przejściu na emeryturę. W 1995 r. zarejestrowała w Pile Wojewódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Społeczno – Sportowego „SPRAWNI – RAZEM”, który obejmuje ruchem sportowo – rehabilitacyjnym uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim ze wszystkich szczebli kształcenia specjalnego: podstawowego, gimnazjalnego i zawodowego. W I kadencji działalności tej organizacji pozarządowej była jej rzecznikiem. Od 1998 r. była społecznym Prezesem Oddziału Terenowego oraz Wiceprezesem Oddziału Wielkopolskiego tegoż Towarzystwa. Aktualnie jako Prezes – Wolontariusz prowadzi NADNOTECKIE STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO – SPORTOWE „SPRAWNI – RAZEM” w Pile, obejmując opieką dzieci i młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim z obszaru 5 powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego.

Pani Aleksandra Błażejewska była inicjatorką Igrzysk Sportowych pod kryptonimem „NIKE” dla uczniów lekko upośledzonych umysłowo, a także głębiej upośledzonych.  Było to ważne wydarzenie, zwłaszcza, że na Ziemi Pilskiej nie organizowano wcześniej dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo żadnych form aktywności sportowej. Impreza ta przetrwała ćwierk wieku, a jej inicjatorka corocznie angażuje się w jej organizację. Tutaj wyławia sportowe "perełki". Przez 26 lat wylansowała kilku Mistrzów i Wicemistrzów Polski między innymi
w skoku wzwyż, biegach, pływaniu, rzucie oszczepem, kręglach i warcabach. Wylansowała Mistrza Europy w biegu na 400 m (Graz w Austrii 1996 r.)

Pani Aleksandra Błażejewska organizuje zawody sportowe, takie jak: biegi przełajowe, tenis stołowy, pływanie, piłka koszykowa, piłka nożna, kręglarstwo, warcaby. Organizowała i nadal organizuje obozy sportowo – rehabilitacyjne tzw. „Sportowe wakacje” w górach. Organizowała 6-krotnie Mistrzostwa Polski w kręglarstwie bowlingowym w Pile i klasycznym we Wronkach. Współpracując z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Społeczno – Sportowego „SPRAWNI – RAZEM” w Warszawie opublikowała artykuł „Sportowe spotkania pod znakami zapytania” na łamach czasopisma „Wychowanie fizyczne i zdrowotne”.
W „Poradniku metodycznym” pod red. Tadeusza Maszczaka i Zenona Jaszczura uwzględniono przygotowany przez A. Błażejewską rozdział pt. „Organizacja wojewódzkich  i makroregionalnych igrzysk lekkoatletycznych” (Warszawa 1996).  

Z myślą o wchodzących w dorosłe życie osobach z upośledzeniem umysłowym włączyła się aktywnie do zorganizowania w Pile Biura Porad Obywatelskich. Biuro Porad Obywatelskich działa przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile i zaprasza samotne matki, ofiary przemocy w rodzinie, bezdomnych, wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ludzi niezdolnych do pracy a pozbawionych zaopatrzenia rentowego, niepełnosprawnych intelektualnie, uzależnionych od alkoholu lub narkotyków. Realizuje tym samym kampanię przeciw bezradności i ubóstwu. Pani A. Błażejewska jest skarbnikiem kolejnej organizacji pozarządowej i osobiście udziela porad osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 
W Biurze Porad Obywatelskich w Pile utworzyła FORUM POMOCY PRAWNEJ dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (pomoc w uzyskaniu mieszkania, środków na remont, wyposażenie w meble i sprzęty gospodarstwa domowego, odwołania od decyzji ZUS w sprawie rent, sprawy w sądach cywilnych i rodzinnych).

Działalność społeczna Pani Aleksandry Błażejewskiej jest doceniana i nagradzana. Do licznych nagród w ostatnich latach dołączyły: Medal „Kryształowe Serce” Polskiego Towarzystwa Społeczno – Sportowego „SPRAWNI – RAZEM”, Wpis do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły
z okazji Roku Niepełnosprawności (2003), Medal Staszica „BYĆ NARODOWI UŻYTECZNYM” (2003), Złota Odznaka Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY FIZYCZNEJ” (2004), Złota Odznaka „ZA ZASŁUGI DLA SPORTU” Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu (2004), Tytuł „CZŁOWIEK ROKU 2005” (z rekomendacji dziennikarzy), „SENIOR PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI” (2009).
 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
 
 
    


  
  
  
subskrybuj kanały RSS
  
  
  
 © 2008 - 2020 U.M. Piła 
Strona główna | Plan miasta | E-kartki | Galeria | Mapa serwisu | Online: 4 odwiedzin: 5440271