Piła - Urząd Miasta Piły

środa

8 kwietnia 2020


imieniny obchodzi:
Julia, Dionizy, January
Youtube
  
  
  


  
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
 
 
Rewitalizacja obszaru powojskowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego
A A A

Rewitalizacja obszaru powojskowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. -
Centrum Strzelectwa Sportowego

W maju 2012 roku zakończyła się realizacja projektu pn. Rewitalizacja obszaru powojskowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego, której celem był przede wszystkim wzrost znaczenia sportu i turystyki w rozwoju Wielkopolski. Projekt został wybrany do dofinansowania środkami Unii Europejskiej w wyniku procedury konkursowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet VI - Turystyka i Środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka, Schemat I: Infrastruktura turystyczna.

Zakres prowadzonych prac w poszczególnych kwartałach przedstawia się następująco:


12 lipca 2010 r.
Podpisanie umowy na dofinansowanie środkami Unii Europejskiej projektu pn. Rewitalizacja obszaru powojskowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego.
Zawarta umowa stanowi, że 40% wydatków kwalifikowalnych, czyli ponad 2,4 mln zł poniesionych na realizację projektu, finansowane będzie przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pozostałą część wydatków poniesie Gmina Piła. Łączna wartość zadania to kwota 9 376 293,18 zł.


11 października 2010 r.
Powierzenie funkcji Inżyniera kontraktu firmie Grontmij Polska Sp. z o.o. Na mocy zawartej umowy Inżynier kontraktu działa w imieniu i na rzecz Inwestora, zobowiązując się dla niego zorganizować cały proces budowlany i za pośrednictwem wykonawców zapewnić kompletne wykonanie obiektu.


2 listopada 2010 r.
Podpisanie umowy z wykonawcą robót: Konsorcjum firm KMC Administrator Nieruchomości i Inwestycje Sp. z o.o. z Piły – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „Spadochroniarz” z Piły – Partner i Projektowanie, Budowa, Wyposażenie Strzelnic Policyjnych, Sportowych i Myśliwskich "Tebbex" Tadeusz Bartkowiak z Zielonej Góry – Partner. Wartość podpisanej umowy to 7 562 675 zł.


15 listopada 2010 r.
Przekazanie placu budowy dla zadania "Rewitalizacja obszaru powojskowego w Pile przy al. Powstańców Wielkopolskich - Centrum Strzelectwa Sportowego".

styczeń – marzec 2011

budynek klubowy, zespół strzelnic

 • roboty ziemne, wylanie fundamentów, wykonanie ścian, podłoży pod posadzki, posadzek betonowych i ścianek działowych, prace murarskie pomiędzy strzelnicami
 • roboty malarskie konstrukcji stalowej w budynku strzelnicy pneumatycznej, wykonanie instalacji elektrycznej, przygotowanie szalunków i wylewanie stropów, przygotowanie konstrukcji stalowej - wykonanie podbudowy pod posadzki dzik, rogacz, wycinka drzew kolidujących z budynkiem klubowy

budynek strzelnicy pneumatycznej

 • wykonanie posadzek betonowych, rozbiórka dachu, malowanie konstrukcji stalowej


roboty zewnętrzne

 • prace związane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, prace rozbiórkowe, rozbiórka strzelnicy “25”, demontaż strzelnicy Trap, demontaż strzelnicy Skeet

strzelnice terenowe Trap-Skeet

 • wybranie starego podłoża, fundamenty pod urządzenia terenowe Trap – Skeet

kwiecień – czerwiec 2011


budynek klubowy, zespół strzelnic

 • wykonanie gzymsów, przygotowanie ścian do prac tynkarskich i wykonanie tynków wewnętrznych, instalacje elektryczne
 • roboty związane ze schodami i podjazdami, montaż stolarki
 • elewacja z klinkieru, wzmacnianie ścian żelbetowych, licowanie ścian klinkierem, prace niwelacyjne wokół budynku


budynek strzelnicy pneumatycznej

 • wykonanie docieplenia ścian i stropów, instalacje elektryczne i sanitarne wewnętrzne, montaż stolarki okiennej i drzwiowej
 • posadzki, roboty tynkarskie i malarskie, ściana wygłuszająca z wełny mineralnej, prace niwelacyjne wokół budynku

roboty zewnętrzne

 • prace ziemne fundamentowe i remontowe strzelnicy bażant, montaż konstrukcji wieży „bażant”

strzelnice terenowe Trap-Skeet

 • prace ziemne fundamentowe i remontowe, zbrojenie schronów i schodów

roboty drogowe

 • korytowanie, układanie krawężników, montaż płyt ażurowych, układanie kostki brukowej

lipiec – wrzesień 2011

budynek klubowy zespół strzelnic

 • elewacja licowanie ścian klinkierem i sidding, roboty wewnętrzne wykończeniowe (płytki, panele podłogowe)
 • kulochwyty, malowanie, instalacje sanitarne, biały montaż, ściana żelbetowa tarczowni
 • prace niwelacyjne wokół budynku, wiaty strzeleckie (konstrukcja dachu, pokrycie), wzmocnienie ścian bocznych strzelnic, montaż stolarki drzwiowej
 • instalacje elektryczne wewnętrzne - osprzęt

budynek strzelnicy pneumatycznej

 • posadzki, elewacja klinkier, sufity podwieszane, roboty wewnętrzne wykończeniowe (płytki, szpachlowanie, malowanie), prace wykończeniowe przy elewacji
 • montaż elementów konstrukcyjnych pod wyposażenie technologiczne
 • montaż technologii, podjazdy schody zewnętrzne

roboty drogowe

 • układanie krawężników, montaż płyt ażurowych
 • układanie kostki brukowej, rondo wewnętrzne, chodniki do strzelnic terenowych

strzelnice terenowe Trap-Skeet

 • prace zbrojeniowe i betoniarskie, roboty remontowe schronu istniejącego


roboty zewnętrzne

 • strzelnica bażant przesłony boczne przy strzelnicy „bażant”, przyłącze energetyczne, budowa wiaty śmietnikowej.

październik – grudzień 2011


budynek klubowy zespół strzelnic

 • prace wykończeniowe przy elewacji, obicie ścian strzelnic deskami, kulochwyty
 • instalacje i technologia (biały montaż, osprzęt) 
 • procedura odbiorowa

budynek strzelnicy pneumatycznej

 • elewacja  - prace wykończeniowe, wyposażenie technologiczne, prace wykończeniowe elementów zewnętrznych (podjazdy, schody zewnętrzne) 
 • procedura odbiorowa


roboty drogowe

 • prace wykończeniowe, procedura odbiorowa
 • strzelnice terenowe Trap-Skeet
 • prace wykończeniowe, procedura odbiorowa

roboty zewnętrzne

 • prace wykończeniowe, zieleń, elementy małej architektury, procedura odbiorowa.

styczeń -  maj 2012

 • promocja projektu
 • przejęcie obiektu od wykonawcy
 • zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu.

 
«« wstecz

drukuj
 
 
    


  
  
  
subskrybuj kanały RSS
  
  
  
 © 2008 - 2020 U.M. Piła 
Strona główna | Plan miasta | E-kartki | Galeria | Mapa serwisu | Online: 2 odwiedzin: 5439710