Piła - Urząd Miasta Piły

piątek

3 kwietnia 2020


imieniny obchodzi:
Renata, Jakub, Ryszard
Youtube
  
  
  


  
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
 
 
Program rewitalizacji obszarów miejskich miasta Piły
A A A

Na sesji w dniu 27 sierpnia 2013 roku Rada Miasta Piły podjęła Uchwałę Nr XXXVI/460/13 w sprawie przyjęcia dokumentu Program rewitalizacji obszarów miejskich miasta Piły.

Horyzont czasowy programu rewitalizacji określono na 2025 rok. Program ma charakter strategiczno-operacyjny, określa założone cele rewitalizacji na wskazanych obszarach, zakresy interwencji oraz priorytetowe typy projektów. Do obszarów problemowych wskazano obszary funkcjonalne Śródmieście i Zamość oraz rejony aktywizacji turystycznej tj. Zalewu Koszyckiego, Jeziora Płocie, doliny rzeki Gwdy. W programie ujęto 53 projekty rewitalizacyjne, o łącznej wartości 370 578 000 zł.

Program rewitalizacji obszarów miejskich miasta Piły opracowany został zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Kierując się zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskano pisemne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, że projekt Programu rewitalizacji obszarów miejskich miasta Piły nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zintegrowane podejście do problemów rewitalizacji obszaru miasta zapewni wzmocnienie i pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego Piły. Ujęcie planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w programie rewitalizacji jest także formalnym warunkiem uzyskania współfinansowania projektów ze środków unijnych.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
 
 
    


  
  
  
subskrybuj kanały RSS
  
  
  
 © 2008 - 2020 U.M. Piła 
Strona główna | Plan miasta | E-kartki | Galeria | Mapa serwisu | Online: 3 odwiedzin: 5425290