Piła - Urząd Miasta Piły

środa

8 kwietnia 2020


imieniny obchodzi:
Julia, Dionizy, January
Youtube
  
  
  


  
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
 
 
Podmioty gospodarcze
A A A

PODMIOTY GOSPODARCZE ZAREJESTROWANE W SYSTEMIE REGON W LATACH 2009-2012

JEDNOSTKI ZAREJESTROWANE
WG SEKTORÓW

2009

2010

2011

2012

  Ogółem

8 249

8 572

8 465

8 470

  Sektor publiczny

 

 

 

 

    jednostki ogółem

421

416

403

389

    państwowe i samorządowe jednostki
    prawa budżetowego ogółem

132

134

132

133

    spółki handlowe

17

16

16

17

       w tym spółki z udziałem kapitału
       zagranicznego

1

1

1

1

  Sektor prywatny

 

 

 

 

    jednostki ogółem

7 828

8 156

8 062

8 081

    osoby fizyczne

6 506

6 792

6 648

6 585

    spółki handlowe

489

510

533

547

         w tym  spółki z udziałem kapitału
         zagranicznego

72

75

82

82

    spółdzielnie

54

54

56

56

    fundacje

13

11

11

11

    stowarzyszenia i organizacje
    społeczne

168

177

182

187

JEDNOSTKI ZAREJESTROWANE
WG SEKCJI

 

 

 

 

      ogółem

8 249

8 572

8 465

8 466

      sektor publiczny

421

416

403

389

      sektor prywatny

7 828

8 156

8 062

6 585

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

70

67

65

61

Górnictwo i wydobywanie

3

4

7

9

Przetwórstwo przemysłowe

570

600

594

594

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

9

12

12

12

Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

18

21

20

20

Budownictwo

789

844

815

788

Handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów mechanicznych, włączając motocykle

2 308

2 346

2 245

2 207

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

250

247

239

252

Transport i gospodarka magazynowa

674

713

700

679

Informacja i komunikacja

167

189

202

211

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

363

355

352

356

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

534

549

568

553

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

758

785

790

793

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

181

197

201

186

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

19

18

20

21

Edukacja

305

328

335

407

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

547

582

595

614

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

153

155

148

152

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

531

560

557

555

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
 
 
    


  
  
  
subskrybuj kanały RSS
  
  
  
 © 2008 - 2020 U.M. Piła 
Strona główna | Plan miasta | E-kartki | Galeria | Mapa serwisu | Online: 2 odwiedzin: 5439585